Drukontlastende ontluchter voor wagon

Drukontlastende ontluchter voor wagon RR407

Het doel van deze handleiding is de demontageprocedure te beschrijven voor de ontluchtingsklep van wagon RR407. Het is de verantwoordelijkheid van alle personen, die de demontage van de ontluchter voor wagon RR407 uitvoeren, om deze procedure te lezen en te begrijpen alvorens het werk te beginnen. Voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk als met agressieve chemische stoffen of producten, die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, wordt gewerkt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om veiligheidsapparatuur, inclusief veiligheidsbril, beschermende kleding en chemisch bestendige handschoenen, enz., te gebruiken. Download datablad Download datablad